صفحات آلومینیومی 52 تن 1100 به بازار بنگلادش برای آزمایش

August 29, 2023
آخرین اخبار شرکت صفحات آلومینیومی 52 تن 1100 به بازار بنگلادش برای آزمایش

HONGJINMILAI Aluminium، تولید کننده مشهور جهانی صفحات آلومینیومی، اخیراً توافقنامه قابل توجهی را برای صادرات ورق آلومینیوم 1100 و 1100 صفحه آلومینیومی خود به بنگلادش منعقد کرده است.هدف این گام استراتژیک نه تنها گسترش حضور آلومینیوم HONGJINMILAI در بازار بلکه تقویت روابط تجاری بین این دو کشور است.